Thursday, January 7, 2010

เรียนลัดภาษาอังกฤษตอนที่ 5 : คำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักและผลไม้

กดดูวิดีโอแล้วจำเป็นภาพ ออกเสียงตามสองครั้งจะทำให้จำได้ง่าย


No comments:

Post a Comment