Friday, February 12, 2010

เรียนลัดภาษาอังกฤษ ตอนที่ 9 : สัตว์น้ำ ชนิดต่าง ๆ และศัพท์ที่เกี่ยวกับหน้าหนาว

ใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วแต่ไม่หนาว

อ่านออกเสียงตามสองครั้ง จำรูป
สัตว์น้ำ

เรียนลัดภาษาอังกฤษ

No comments:

Post a Comment