Thursday, May 13, 2010

เรียนลัดภาษาอังกฤษตอนที่ 21 : ไก่แจ้


ภาษาอังกฤษจะเรียกไก่แจ้ว่า "แจแปนนีสแบนตั้ม" (Japannese Bantams)เพื่อเป็นการให้เกียรติกับชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้

No comments:

Post a Comment